وزنه ها

مصطفی ملکیان(سلسله جلسات "سنت گرایی، تجدد گرایی و پسا تجدد گرایی"):

هر انسان اواخر قرن بیستم نسبت به انسان اواخر قرن پانزدهم 80 برابر مصرف می کند. دلیل این مصرف گرایی در تحلیل روانی به خاطر دو عارضه روانی درونی است:

1-ما چون بودن مناسبی نداریم می خواهیم لااقل داشتن های مناسبی داشته باشیم.(تبدی لبودن های خوب به داشتن های خوب)

2-چون با خودمان نمی خواهیم مسابقه بدهیم لااقل با دیگران مسابقه بدهیم.(مسابقه با دیگران به جای مسابقه با خود)

...

ما وقتی به خود نگاه می کنیم،‌ در خودمان خلأهای وجودی بسیار عمیقی احساس می کنیم. احساس می کنیم در درون پوکیم،‌هیچ چیزی که لنگر وجودی ما باشد در ما نیست،‌ آن وقت باید لنگرهای بیرونی درست کنیم. مانند توپی که احساس می کند خالی خالی است، برای اینکه در این نهر ثباتی داشته باشد،‌ چیزهایی به خود می آویزد.

   + م.ی ; ٤:٥۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
comment نظرات ()