داره نوبت من می شه!

دکتر جبار رحمانی

شاگرد مؤیَد دکتر ناصر فکوهی

استاد انسان شناسی دین و توصیه شده ی دکتر فکوهی برای مباحث انسان شناسی دین (تا جایی که تو این زمینه، دکتر فکوهی ایشون رو اولی از خودشون می دونن.)

متولد 1359

تا چشم به هم بزنم شده نوبت من: متولد 1370

در حالی که من هنوز هیچ .ُ..ی نیستم!

واضح تر بگم: الان دور دوره متولدین 55 تا 60 هست (بگذریم از معدود متولدین 60 تا 65 که استاد دانشگاه هم تحویل دادن). امسال تو دانشگاه مفید دو تا استاد خیلی خوب داشتم که هر دو هم متولد 56 بودن. استاد دانشگاه شهید بهشتی می شناسم، تو رشته حقوق برای بچه های ارشد که متولد 57 هست و سفارش شده ی استاد محقق داداماده! چشم به هم بزنم، این ها از رده خارج شدن و ماها هستیم که باید وارد گردونه بشیم در حالی که.........

با این اوضاعی که من دارم، فکر نکنم بتونم سوار این گردونه بشم!

/ 0 نظر / 38 بازدید