...

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم

عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

 

در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود

می ده که عمر در سر سودای خام رفت

 

-------------

راستی، گوشیم احیا شد.

/ 1 نظر / 21 بازدید

زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه رند از ره نیاز به دارالسلام رفت