بهانه4

جان لااااااک (هزارتا تالاااااااااایک):

ما کاملا از دستیابی به معرفت کلی عقلی عاجزیم.

آن جا که قانون تمام شود، استبداد آغاز می شود.

غالبا از پرسش های نامنتظره کودکان بیشتر می توان چیز یادگرفت تا از سخنان آدم بزرگ ها.

هراس از شر در اعمال و کردار انسان، اصلی بس موثرتر از تصور خیر است. (خدایییش اینو کم راست نمی گه. یک کم دقت کنید تو خودتون!...)

معرفت هیچ انسانی نمی تواند فراتر از تجربیات وی قرارگیرد.

دیوید هیوم:

انسان دانا باورهایش را با شواهد هماهنگ و متناسب می کند. (بر خلاف افراد خود دانا پنداری که زمام دین دستشونه.)

ایمانوئل کانت:

حقیقت، فرزند زمانه است.

نقش دولت واقعی این است که حداقل محدودیت و مصونیت را بر حداکثر آزادی افراد اعمال کند و هیچ گاه آدمی را شئ نپندار. (................)

متافیزیک، اقیانوسی تیره و بی کرانه و بدون فانوس دریایی است، سرشار از کشتی های شکسته فلسفه.

تنها سرازیری به سوی معرفت نفس راه را به سوی پرهیزگاری و تقوی می گشاید.

مشیت الهی فقط این نیست که باید سعادتمند شویم بلکه این است که باید خودمان را سعادتمند کنیم.

--------------------

(کتاب کوچک فلسفه/ گریگوری برگمن)

/ 0 نظر / 25 بازدید