بهانه1

امپدوکلس:

خدا دایره ای است به مرکز همه جا و محیط هیچ جا.

دموکریت:

چه بسیار کسان که خیلی می دانند، اما از خرد بی بهره اند.

دشمنم آن کس نیست که بر من ستم روا می دارد، بلکه کسی است که قصدش ستم کردن بر من است.

سقراط:

بی کاره ها فقط آنها نیستند که کاری انجام نمی دهند؛ بلکه آنان نیز که باید به کار بهتری مشغول باشند اما نیستند، بی کاره اند.

افلاطون:

فرزندم، تو جوانی و سال ها که می گذرد، زمانه تغییر می کند و حتی بسیاری از نگرش های کنونی تو را واژگون می کند. پس بپرهیز از اینکه خود را داور مهم ترین امور بپنداری.

ارسطو:

نشان ذهن فرهیخته آن است که بتواند در اندیشه ای تأمل کند و آن را بسنجد بدون آن که بپذیردش. (اولین چیزی که با خوندن این جمله به ذهنم اومد، یه اسم بود: ملکیان)

 

 

(کتاب کوچک فلسفه، گریگوری برگمن)

---------------------------------

می دونم چیزی که زیاده از این جمله هاست ولی دیدم وقتی خودم حرفی برای زدن ندارم، می تونم حرف دیگران رو بهانه ای کنم برای گردگیری اینجا؛ نه؟!

/ 1 نظر / 29 بازدید
محمدرضا

اتفاقن وقتی این جمله ها هدفدار انتخاب بشه خیلی هم مفیده بالاخره انتخاب این جمله ها توسط شما که فلسفه بلدین با من فرق میکنه!