مختلفات

بپذیریم سبک های مختلف رو.

اگه باهاشون حال نمی کنیم، ازشون فاصله بگیریم. نه که انکارشون کنیم و انگشت رو تغییرشون بذاریم.

بپذیریم هستی های مختلف رو

دنبال قالب نباشیم

/ 0 نظر / 66 بازدید