زندگی می گوید اما

ماجرای زندگی آیا

جز مشقت های شوقی توامان با زجر،

اختیارش هم عنان با جبر

بسترش بر بعد فرار و مه آلود زمان لغزان،

در فضای کشف پوچ ماجراها، چیست؟

من بگویم، یا تو می گویی... "هیچ جز این نیست"؟

 

اخوان ثالث

/ 1 نظر / 46 بازدید
حامد عبداللهی سفیدان

من در برابر چشمانم(در خارج)، زندگی را نمی‌بینم؛ زندگی را نمی‌شناسم. من زنده‌ها را می‌بینم؛ خودم را، شما را، دوستان و دشمنانم را. به راستی زندگی جز من و شما چیست؟ زندگی یعنی خودِ خود شما. زندگی جز شما چیزی نیست.