دوچرخه ها

دوچرخه های امروز با دوچرخه های روزهایی که من بچه بودم فرق دارند.

امروز که من بزرگ شده ام...

دوچرخه ها دیگر ترک ندارند.........

/ 2 نظر / 27 بازدید
محمد رضا

تازه گرون هم شده پست قبلی حرف دل ما هم هست می خواستم چیزی دربارش بنویسم امید اگه تو عمیق ترین چاه هم افتاده باشه باید دستشو گرفت

دست یخی

زمستان است... .... .. (یاد آن روزها که پدربزرگ نفس داشت و سوار دوچرخه مان می کرد..)