نقش "دیگری"

"اگر نتوانیم تنهایی مان را در آغوش کشیم، از دیگری به عنوان سپری در برابر انزوا سود خواهیم جست."

(وقتی نیچه گریست/ص408)

 

خییلی باهاش موافقم!

 

/ 2 نظر / 29 بازدید

fiت قول میدم اصلا نفهمیدی چی گفته[خنده]

محمد رضا

خیلی ها از دیگری فقط به همین دلیل استفاده می کنن