از خودم نیست ولی نمی دونم هم که از کیه:

هر آنچه در پی آنی، آنی!

/ 3 نظر / 24 بازدید
محسن

مهم نيست كه از كيه. مهم اينه كه حرف حسابه.

حامد

تا از من و مای خود مسلم نشوی/با این ملکان محرم و همدم نشوی تا درد نیابی، تو به درمان نرسی/ تا جان ندهی، به وصل جانان نرسی تا همچو خلیل، اندر آتش نروی /چون خضر به سرچشمة حیوان نرسی تا در طلب گوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمة نانی، نانی این نکتة رمز اگر بدانی، دانی / هر چیزی که در جستن آنی، آنی!

مادامین

فکر کنم از مولاناست.