بهانه2

آگوستین قدیس:

صبر همنشین خرد است.

ایمان، اعتقاد به چیزی است که نمی بینیم؛ پاداش این ایمان دیدن چیزی است که به آن اعتقاد داریم.

استدلال در پایان است.

جوری دعا کن که انگار همه چیز به خدا وابسته است. جوری کار کن که انگار همه چیز به تو وابسته است. (بی ربط-به لحاظ معنایی- یاد این افتادم: إعمل لدنیاک کأنک تعیش أبدا و اعمل لآخرتک کأنک تموت غدا.)

معجزات مغایر طبیعت نیستند، مغایر چیزی اند که ما از طبیعت می دانیم. (یاد دست و پا زدن علمای خودمون برای موجه کردن معجزه افتاد و... دیگه خودتون برید تا آخر حرفمو.)

توماس آکویناس:

خیر اخلاقی در کمال خود شهوات را از بین نمی برد، بلکه آنها را نظم می بخشد.

والاترین تجلی حیات این است که موجود ناظر اعمال خویش است.

 

(کتاب کوچک فلسفه، گریگوری برگمن)

/ 1 نظر / 29 بازدید