business

زندگی تماماََ یک بیزنسِ بزرگه: یه امتیاز می دی، یه امتیاز می گیری.

/ 1 نظر / 34 بازدید
حامد عبداللهی سفیدان

در اینکه که واقعا زندگی بیزینس است آن هم به آن بی رحمی که گفتید تردید دارم؛ اما دلیلی برای ردش ندارم. به نظرم مهم اینجاست که در این بیزینس، اولال آنقدر امتیاز داشته باشیم که بخواهیم خرج کنیم و امتیاز بگیریم، ثانیا اختیار امتیازهایمان دست خودمان باشد، ثالثا گاهی نسیه بخریم و نسیه بفروشیم (نمک بازار در همین است)، رابعا ملزم نباشیم که حتما اگر امتیازی دادیم باید و باید امتیازی بگیریم.